Mazi kelimesinin eş anlamı nedir?

Mazi kelimesinin eş anlamı nedir? Mazi kelimesi, geçmişte yaşanan olayları, geçmiş zamanı ifade ederken kullanılır. Eş anlamlısı ise “geçmiş” veya “eski zaman” olarak ifade edilebilir.

Mazi kelimesinin eş anlamı nedir? Türkçe dilinde geçmiş zamanı ifade eden kelime olan “mazi”nin diğer bir eş anlamı “geçmiş”tir. Geçmiş, bir olayın veya durumun geride kalmış zaman dilimini ifade eder. Mazi kelimesi, tarih, hatıra ve önceki dönemlerle de ilişkilendirilebilir. Türkçe dilindeki kelime zenginliği sayesinde mazi kelimesinin yerine kullanılabilecek pek çok eş anlam bulunmaktadır. Mazi kelimesinin eş anlamları arasında “eski”, “geçen”, “daha önceki” ve “önceki döneme ait” gibi ifadeler de yer almaktadır. Türkçe dilinin zenginlikleriyle mazi kelimesinin farklı anlamlarını ifade etmek mümkündür.

Mazi kelimesinin eş anlamı nedir?
Mazi kelimesinin diğer bir eş anlamlısı “geçmiş” olarak kullanılabilir.
“Geçmiş” kelimesi, mazi kelimesinin eş anlamlısıdır.
Mazi kelimesine alternatif olarak “eski zaman” ifadesi kullanılabilir.
Bir başka eş anlamı ise “geride kalan zaman” olarak ifade edilebilir.
 • Mazi kelimesinin karşılığı “geçmiş” olabilir.
 • Bir diğer eş anlamı ise “eski dönem” olarak kullanılabilir.
 • “Geçmiş zaman” da mazi kelimesinin eş anlamlılarından biridir.
 • Mazi kelimesine yakın bir anlamı olan sözcüklerden biri de “geçen zaman”dır.
 • Bazı durumlarda “daha önceki zaman” da mazi kelimesinin yerine kullanılabilir.

Mazi kelimesinin eş anlamı nedir?

Mazi kelimesinin eş anlamı “geçmiş” veya “dün” olabilir. Bu kelime, geçmişte yaşanan olayları veya geçmişteki bir zamana atıfta bulunmayı ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, “geçmiş zaman” veya “eski zaman” gibi ifadeler de mazi kelimesinin eş anlamları arasında yer alabilir.

Eş Anlam Karşılığı
Geçmiş Özgeçmiş
Yadigar Arşiv
Geçmiş zaman Tarih

Mazi kelimesinin diğer anlamları nelerdir?

Mazi kelimesi sadece geçmişi ifade etmek için kullanılmaz, aynı zamanda bazı durumlarda “geçmişteki bir olayın izi” veya “geçmişe ait bir nesne” anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “bu eski evde mazisi var” ifadesinde mazi kelimesi, evin geçmişi veya tarihine atıfta bulunur.

 • Mazi: Geçmişte yaşanan olaylar, geçmiş zaman.
 • Mazi: Eski, kullanılmayan eşya veya eşyaların toplamı.
 • Mazi: Geçmişteki anılar, hatıralar.

Mazi kelimesi hangi alanlarda kullanılır?

Mazi kelimesi genellikle edebiyat, tarih ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılır. Edebiyatta, yazarlar geçmişi veya geçmişteki olayları anlatırken mazi kelimesini kullanabilirler. Tarihçiler ise belirli bir döneme ait olayları veya süreci tanımlarken mazi kelimesini kullanabilirler. Ayrıca, günlük konuşmalarda da geçmişe atıfta bulunurken mazi kelimesi sıklıkla kullanılır.

 1. Edebiyat
 2. Tiyatro
 3. Sözlükler
 4. Dilbilim
 5. Yer adları

Mazi kelimesinin karşıt anlamı nedir?

Mazi kelimesinin karşıt anlamı “gelecek” olabilir. Mazi kelimesi geçmişi ifade ederken, gelecek ise henüz gerçekleşmemiş zaman veya ileriye doğru olan zamanı ifade eder. Bu iki kelime birbirinin zıt anlamlarıdır.

Mazi Karşıt Anlamı
Geçmiş Gelecek
Önceki Sonraki
Eski Yeni

Mazi kelimesinin kökeni nedir?

Mazi kelimesinin kökeni Arapça’dır. “Mazī” kelimesi Arapça’da “geçmiş” veya “önceki” anlamına gelir. Türkçeye Arapça’dan geçmiş olan bu kelime, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Mazi kelimesi Arapça kökenli olup, geçmiş anlamına gelmektedir.

Mazi kelimesi nasıl kullanılır?

Mazi kelimesi, cümle içinde geçmişe atıfta bulunmak veya geçmişte yaşanan bir olayı anlatmak için kullanılır. Örneğin, “Geçmişteki başarılarına maziden örnekler verdi” veya “Bu evin mazisi çok eskiye dayanıyor” gibi cümlelerde mazi kelimesi kullanılabilir.

Mazi kelimesi, geçmişte yaşanan olayları veya geçmişteki bir dönemi ifade etmek için kullanılır.

Mazi kelimesinin anlamı nedir?

Mazi kelimesi, Türkçede “geçmiş” anlamına gelir. Bu kelime, geçmişte yaşanan olayları veya geçmişteki bir zamana atıfta bulunmayı ifade etmek için kullanılır. Mazi kelimesi, genellikle edebiyat, tarih ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bir kelimedir.

Mazi kelimesinin kökeni nedir?

Mazi kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir ve “geçmiş” anlamına gelir.

Mazi kelimesi hangi bağlamlarda kullanılır?

Mazi kelimesi genellikle geçmişte yaşanan olaylar, hatıralar veya geçmişe ait olan herhangi bir şeyi ifade etmek için kullanılır.

Mazi kelimesinin Türkçedeki kullanımı nasıldır?

Türkçede mazi kelimesi, edebiyat, tarih ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bir kelimedir.